ورود شما را به سایت شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان
TTRICoخوش آمد می گوئیم.  
   

شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان TTRICoدر مهر ماه سال 1389 تاسیس و با نگاهی فراگیر و جامع ورود خود را به حوزه حمل و نقل و بخش صنعت ریلی اعلام نمود.

   
چشم انداز :

شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان در پنج سال آینده برترین بنگاه اقتصادی کشور در عرصه حمل و نقل ریلی و خدمات مرتبط، از نظر حجم عملیات، سرمایه و بازده اقتصادی با رویکرد کاملا پیش رفته، مکانیزه، خدمت رسان، مشتری محور، کارا، بهره ور و سود آور بوده و همچنین در ایران و منطقه به عنوان یک برند معتبر مطرح خواهد بود.

   
ماموریت :
حداکثر نمودن سود سهامداران
ایجاد ظرفیتهای جدید در حمل و نقل ریلی کشور و خدمات وابسته
ارائه خدمات حمل و نقل ریلی جند وجهی، فراگیر، نوآور و با کیفیت
تکمیل فعالیتهای اقتصادی و ایجاد هم افزایی در هلدینگ حمل و نقل
مشارکت با بخش خصوصی و سایر بخشهای اقتصادی مرتبط کار آفرین
مشارکت در مدیریت و اجرایی پروژه های توسعه حمل و نقل شهری و بین شهری

ساماندهی ظرفیتهای پراکنده حمل و نقل ریلی و خدمات مرتبط و ایجاد ارزش افزوده حاصل از مدیریت آنها

تکمیل زنجیره تامین و نگهداری ناوگان مورد نیاز از طریق سرمایه گذاری در صنایع تولیدی مرتبط و خدمات وابسته

اهداف :
ارائه خدمات تعمیر و نگهداری مورد نیاز
توسعه ناوگان در چار چوب برنام توسعه پنج ساله شرکت
استفاده مناسب از ظرفیتهای موجود در صنعت حمل و نقل
مشارکت در سرمایه گذاری در ایجاد پایانه های حمل و نقل ترکیبی
افزایش بهره وری برای اقتصادی تر نمودن هر چه بیشتر حمل و نقل ریلی
خرید سهام شرکتهای با بازدهی اقتصادی مطلوب در زمینه حمل و نقل ریلی
مشارکت با بخش خصوصی در فعالیتهای نوین جهت استفاده از مزیت اقتصادی آنها
ایجاد برند تجاری معتبر در حمل و نقل بار و مسافر و تامین نیروی کشش و خدمات راهبری و کترینگ

تجمیع و ادغام فعالیتهای شرکتهای ملکی در اختیار، بمنظور کاهش هزینه ها و اقتصادی تر کردن فعالیتهای آنها

سرمایه گذاری در خرید و ایجاد امکانات سخت افزاری برای تامین ظرفیت تولید ناوگان و قطعات یدکی مورد نیاز

رسیدن به خودکفایی در تامین نیروی کشش (لکوموتيو) مورد نیاز حمل و بار و مسافر شرکت و همچنین تامین بخشی از ظرفیت موردنیاز سایر شرکت های حمل و نقل